Tapahtumainfo säännöt


                                                                         IKÄSARJAT 
Pukinmäki Run on kaikille avoin 10km Sarjat: Miehet yleinen, M40, M 50, M 60 ja Naiset: yleinen, N 40, N50, N 60: Kun 5km matkalla ovat sarjat: avoinsarja joissa 2 nopeinta palkitaan miestan ja naisten sarjoissa. Lapset: palkitaan mitalilla (tasa-arvoisesti), kuten muut kaikkiosallistujat

                                                                       OSANOTON PERUMINEN JA SIIRTO 
Jos juoksija ei pääse osallistumaan juoksuun, vaikka on ilmoittautunut, osallistumisen peruuntumisesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa järjestäjille. Järjestäjä ei palauta osallistumismaksua. 

Osanoton siirtomaksun hinta on 12 euroa. Siirto on mahdollinen, mikäli osanoton peruuntuminen johtuu sairastumisesta tai vammasta, osanoton voi siirtää lääkärintodistuksella seuraavalle vuodelle, mutta siirron voi tehdä vain yhden kerran. Lääkärintodistuksessa tulee olla maininta siitä, että osallistuja on estynyt osallistumaan juoksuun tapahtumapäivänä. Lääkärintodistus tulee toimittaa järjestäjille.  Mikäli osanoton peruuntuminen johtuu muista syistä kuin terveydellisistä syistä, osallistumista ei voi siirtää seuraavalle vuodelle. 


                                                                    Force Majeure
Force majeure on este järjestäjälle järjestää tapahtuma: Ylivoimainen esteen sattuessa esimerkiksi hirmumyrsky, kapina, liikekannallepano, maanjäristys, meteoriitti, tulivuorenpurkaus, sota sekä tapahtuman järjestämisen estävä viranomaisen toimi, Voimme joutua vaihtamaan reittiä tai siirtämään tapahtuman järjestämistä toiseen ajankohtaan. Force majeure esteen sattuaessa: järjestäjä ei palauta osanottomaksua vaan siirrämme osallistumista tai tapahtuman järjestämistä myöhäisempään ajankohtaan.

                                                                     SÄÄNNÖT
Nämä säännöt koskevat Pukinmäki Run juoksutapahtumaa. Kaikki tapahtumaan osallistuvat sitoutuvat ilmoittautuessaan noudattamaan sääntöjä ja ohjeita. Juoksunpääjärjestäjänä toimii Helsingin Jyry ry. Yleisurheilu. Kansainvälisen Yleisurheiluliiton (IAAF) kilpailusääntöjä.Kisajärjestäjät noudattavat viranomaisten suosituksia ja ohjeita, jotkasaattavat vaikuttaa tapahtuman järjestämiseen. Tuomariston muodostavat tapahtuman ylituomari ja kilpailunjohtaja. JohtoryhmäJohtoryhmän muodostavat kilpailun johtaja, järjestävien seurojen edustajat ja kilpailusihteeri. 

Osanottajat ilmoittavat syntymävuotensa, joka määrittää sarjan. Ikäsarja määräytyy juoksuvuoden joulukuun 31.päivän iän mukaan (IAAF:n sääntö 141 kohta 1). Osallistuja voi niinhalutessaan osallistua oman sarjansa sijasta yleiseen sarjaan, muttaei muihin sarjoihin.Puolimaratonin ja 10 km juoksun ikäsarjat ovat:Helsinki puolimaratonilla ja Helsinki 10 km juoksukisassa ei olealaikärajaa. Alaikäisten osallistuminen on huoltajan vastuulla.Katso tapahtuman sarjatJuoksussa käytettävät sarjat ovat miehet ja naiset yleinen sekävuosittain päätettävät ikäsarjat. Ilmoittautuessaan osallistuja ilmoittaasyntymävuotensa, joka määrittää sarjan. Sarja määräytyyjuoksuvuoden joulukuun 31. päivän iän mukaan (IAAF:n sääntö 141,kohta 1). Osallistuja voi niin halutessaan osallistua oman sarjansasijasta vaihtoehtoisesti yleiseen sarjaan, mutta ei muihin sarjoihin.

Dopingtesti IAAF:N sääntöjen mukaanIlmoittautuminenJärjestäjät vahvistavat kutakin tapahtumaa varten vuosittainosanottomaksun ilmoittautumisaikoineen. Ilmoittautuminen onhenkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toisen henkilön nimiin ilmanerillistä uudelleen rekisteröintiä.Osanoton peruminenkatso Info linkin alta osanoton peruminen ja siirtäminenJuoksunumeroOsallistujat ovat velvollisia pitämään juoksunumeroa paidanetupuolelle kiinnitettynä siten, että se on helposti luettavissa.Juoksunumerossa olevia mainoksia ei saa peittää, poistaa eikätaittaa. 

Juoksunumero on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtäätoiselle ilman järjestäjille suoritettua uudelleen rekisteröintiä.  

Osallistujien on noudatettava järjestäjänantamia ohjeita ajanottojärjestelmän oikeanlaisesta käytöstä. Ohjeitanoudattamatta jättäneille ei taata aikaa.Bruttoaika (lähtölaukauksesta maaliviivan ylitykseen) on IAAF:nhyväksymä kilpailun virallinen aika. Nettoaika kertoo osallistujallehänen todellisen matkaan käytetyn aikansa (lähtöviivan ylityksestämaaliviivan ylitykseen). HylkääminenJärjestäjillä on oikeus hylätä suoritus, jos osanottajan havaitaanoikaisevan tai hän muutoin häiritsee kanssakilpailijoitten suoritusta.Myös näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaahylkäämiseen. Osanottajan on myös heti keskeytettävä juoksunsa, josvirallisesti nimetyn lääkintäorganisaation jäsen, joka ontunnistettavissa lääkintähenkilöstöön kuuluvaksi, niin määrää (IAAF:nsääntö 240 kohta 7 C).Tapahtuman siirtäminenTapahtuman järjestämistä voidaan siirtää eteenpäin Force Major(tasoisen) esteen ilmaantuessa vaikuttamaankilpailun järjestämistä ... VakuutusOsallistujia ei ole vakuutettu järjestäjien puolesta. 


Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Tulokset saa jokainen määräajassa maaliin juossut, joka lasketaan lähtölaukauksesta maalilinjan ylittämiseen. Tulokset julkaistaan järjestäjän nettisivuilla. 

Kuvien ja videoiden käyttö: Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus Pukinmäki run tapahtumien aikana ottamilleen kuville ja videoille. Osoitetiedot osallistujien osoitetietoja voidaan käyttääsuoramarkkinoinnissa, ellei juoksija sitä erikseen ilmoittautumisenyhteydessä kiellä.Valitukset tulee tehdä tunnin kuluessa kilpailun päättymisestäkirjallisesti kisainfoon tai osoitteeseen hsmilmoittautuminen@outlook.com Muut ohjeet: näiden sääntöjen lisäksi järjestäjät voivat antaa lisäohjeita taimääräyksiä, joita osallistujat ovat velvollisia noudattamaan yhtälailla näiden sääntöjen kanssa.